Istniej sporo skutecznych metod zarządzania jakością, mających na celu usprawnienie działania przedsiębiorstwa i poprawę skuteczności pracy. System zarządzania jakością ciągle się rozwija, jednak występują w nim elementy, które od wielu lat efektywnie implementowane są w wielu firmach. Metoda 5s to proste rozwiązanie mogące przynieść mnóstwo korzyści. Oparty na pięciu bazowych filarach system 5s okazuje się bardzo wydajny i prosty do zrozumienia każdemu pracownikowi, bez względu na zajmowane stanowisko. Kolejne kroki takie jak segregacja, systematyka, sprzątanie, standaryzacja i samodoskonalenie łączą się we wspólną całość przynosząc wiele korzyści. Stanowisko pracy, w którym zbędne elementy zostają wyeliminowane pozostawiając tylko te niezbędne staje się bardziej przejrzyste. Systematyczne sprzątanie miejsca pracy pozwala utrzymywać jego przejrzystość, a samodoskonalenie sprawia, że metoda 5s wchodzi w nawyk i usprawnia środowisko pracy. System 5s może być bardzo pomocy i łatwy do wdrożenia.

Advertisements