Wszyscy pragnęlibyśmy aby nasza rodzina była idealna, a przynajmniej by jakiekolwiek kłopoty dało się łatwo rozwiązać. Nie zawsze jednak tak jest, czasem trzeba skorzystać z zewnętrznej porady prawny aspekt kłopotu może wykraczać poza naszą wiedzę. Tu nadchodzi moment kiedy warto wykorzystać porady prawne z dziedziny prawa rodzinnego.

Pojawia się jednak kwestia – tak naprawdę jakich usług traktuje prawo rodzinne Zakopane? Odpowiedź jest dość złożona. Większa część tematów określa kodeks rodzinny i opiekuńczy, często niezbędne jest też wzięcie pod uwagę przepisów wynikających z kodeksu cywilnego i ustaw szczegółowych. Do tego dochodzą przepisy wynikające z przepisów unijnych. Zatem usługi dotyczące prawa rodzinnego mogą mieścić obszerne kwestie związane z prawami dziecka, równouprawnieniem, ale też sprawy rozwodowe, adopcyjne czy alimentacyjne.

Advertisements